ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์ครูต้อม


คติสอนใจ เอาไว้เตือนตน

 • ในโลกนี้มีความรู้เกิดใหม่ตลอดเวลา
 • ทุกวันจะมีผู้คนคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ให้โลกนี้ไว้
 • คนที่ไม่ชอบเรา ต่อให้ทำดีอย่างไร เขาก็ไม่มีวันชอบ
 • เพื่อนมี 1 ถึงจะมีน้อย แต่จริงใจ ก็ยังดีกว่ามีเพื่อนมากแต่คอยอิจฉา
 • ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
 • เหนื่อยก็พัก หนักก็ปล่อยวาง ว่างก็ช่วยคนอื่น
 • เกียรตินั้นผู้อื่นให้ ศักดิ์ศรีเอาไว้เตือนตน
 • เคารพและให้เกียรติ เคารพผู้อาวุโส ย่อมได้รับประสบการณ์ ให้เกียรติในความคิดของผู้น้อย เขาอาจมีความคิดดี ๆ ที่อาจคาดไม่ถึง
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน
 2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
 3. แบบบันทึกข้อมูลที่อยู่/จดหมายเวียน
Advertisements