ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์ครูต้อม

คติสอนใจ เอาไว้เตือนตน

  • ในโลกนี้มีความรู้เกิดใหม่ตลอดเวลา
  • ทุกวันจะมีผู้คนคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ให้โลกนี้ไว้
  • คนที่ไม่ชอบเรา ต่อให้ทำดีอย่างไร เขาก็ไม่มีวันชอบ
  • เพื่อนมี 1 ถึงจะมีน้อย แต่จริงใจ ก็ยังดีกว่ามีเพื่อนมากแต่คอยอิจฉา
  • ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
  • เหนื่อยก็พัก หนักก็ปล่อยวาง ว่างก็ช่วยคนอื่น
  • เกียรตินั้นผู้อื่นให้ ศักดิ์ศรีเอาไว้เตือนตน
  • เคารพและให้เกียรติ เคารพผู้อาวุโส ย่อมได้รับประสบการณ์ ให้เกียรติในความคิดของผู้น้อย เขาอาจมีความคิดดี ๆ ที่อาจคาดไม่ถึง
  1. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
  2. แบบบันทึกข้อมูลที่อยู่/จดหมายเวียน
Advertisements