บันทึกประจำวัน 9 ม.ค. 2560


วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559

วันนี้นักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตื่นเช้ามาไปปลุกนักเรียน หอนอนที่ 13 พอเวลาเข้าแถว ปรากฎว่า นักเรียนไม่เยอะ ครูบางส่วนก็ไปกับนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ 10.30 น. ไปธนาคาร ปรากฎว่ามีนักเรียนฝากไปเบิกเงินก็เบิกไม่ได้

12.30 น. เป็นรายวิชาแรกที่สอนประจำวัน

15.30 น. ประชุมประจำเดือนมกราคม

18.30 น. กลับมาสอนต่อ ห้อง ม.4/1

 

เชิงรุก-เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559


กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก – เยี่ยมบ้านนักเรียน เส้นทางสบเมย บ้านแม่บาง บ้านแม่หลุย บ้านจอลือใต้ บ้านจอลือเหนือ