Facebook


Facebook คือสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 ในปัจจุบัน (2560) มีบริการต่าง ๆ ให้ใช้งานอย่างครบครัน สามารถสร้างส่วนต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ดังต่อไปนี้

  • Messenger สำหรับส่งข้อความแบบเป็นส่วนตัวได้ทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
  • Pages / Fanpages สำหรับสร้างหน้าเพื่อเชื่อมต่อกับบุคคลอื่น ๆ หรือในลักษณะเปิดร้านค้าได้
  • Groups เป็นการสร้างกลุ่มสนทนามีทั้งแบบเปิด แบบปิด และแบบชั้นความลับ
  • Events เป็นการสร้างกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สามารถชักชวนให้เพื่อน/คนรู้จัก เข้ามาร่วมกิจกรรมได้
  • Marketplace เป็นแหล่งค้าขาย คล้าย ๆ ตลาดออนไลน์
Advertisements