About Krutom

10995435นายสุวรรณ พุฒพันธ์ (ครูต้อม)

  • อดีตครูดอย ศศช.บ้านแม่ฮองกลาง กลุ่มแม่ฮองกลาง, กลุ่มห้วยแห้ง กศน.อำเภออมก๋อย
  • ปัจุจบันเป็นครูคอมพิวเตอร์ สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
  • เบอร์ติดต่อ 087-1412081
  • อีเมล์ suwan.phutphan@gmail.com
Advertisements