การสมัคร WordPress.com

WordPress.com เป็นเว็บไซท์สำเร็จรูป สมัครได้ฟรี ให้พื้นที่ 3Gb เริ่มกันเลย

 1. เข้าเว็บ wordpress.com
 2. คลิกปุ่ม Get Started
 3. เลือกหมวดหมู่เว็บ เช่น Education/Life style
 4. เลือกรูปแบบเว็บ design type (มีผลทำให้แสดงธีมที่จะเลือกใช้)
 5. เลือกธีม (Theme)
 6. กำหนดชื่อเว็บบล๊อก http://youname.wordpress.com (เลือกแบบ Free –> Select)
 7. เลือกบริการ Pick a plan that’s right for you. (เลือก Select Free)
 8. กรอกข้อมูลมีรายละเอียด
  • Your e-mail addrss (ใส่อีเมล์)
  • Choose a username (กำหนดชื่อผู้ใช้งาน)
  • Choose a password (กำหนดรหัสผ่าน)
  • แล้วกด Create My Account
 9. จากนั้นให้ไปยืนยัน (Activate) ที่ e-mail ที่ใช้ในการสมัคร

การป้องกันบทความถูกทำสำเนา ด้วย Java Script

บทความต้นฉบับ codingdee.com นำโค๊ดไปวางใน footer.php (Theme Footer)

Advertisements