บันทึกประจำวัน 9 ม.ค. 2560


วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2559

วันนี้นักเรียน ชั้น ม.3 ไปทัศนศึกษา ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตื่นเช้ามาไปปลุกนักเรียน หอนอนที่ 13 พอเวลาเข้าแถว ปรากฎว่า นักเรียนไม่เยอะ ครูบางส่วนก็ไปกับนักเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ 10.30 น. ไปธนาคาร ปรากฎว่ามีนักเรียนฝากไปเบิกเงินก็เบิกไม่ได้

12.30 น. เป็นรายวิชาแรกที่สอนประจำวัน

15.30 น. ประชุมประจำเดือนมกราคม

18.30 น. กลับมาสอนต่อ ห้อง ม.4/1

 

เชิงรุก-เยี่ยมบ้านนักเรียน 2559


กิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก – เยี่ยมบ้านนักเรียน เส้นทางสบเมย บ้านแม่บาง บ้านแม่หลุย บ้านจอลือใต้ บ้านจอลือเหนือ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซท์ครูต้อม


คติสอนใจ เอาไว้เตือนตน

 • ในโลกนี้มีความรู้เกิดใหม่ตลอดเวลา
 • ทุกวันจะมีผู้คนคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ให้โลกนี้ไว้
 • คนที่ไม่ชอบเรา ต่อให้ทำดีอย่างไร เขาก็ไม่มีวันชอบ
 • เพื่อนมี 1 ถึงจะมีน้อย แต่จริงใจ ก็ยังดีกว่ามีเพื่อนมากแต่คอยอิจฉา
 • ดีชั่วอยู่ที่ตัวทำ สูงต่ำอยู่ที่ทำตัว
 • เหนื่อยก็พัก หนักก็ปล่อยวาง ว่างก็ช่วยคนอื่น
 • เกียรตินั้นผู้อื่นให้ ศักดิ์ศรีเอาไว้เตือนตน
 • เคารพและให้เกียรติ เคารพผู้อาวุโส ย่อมได้รับประสบการณ์ ให้เกียรติในความคิดของผู้น้อย เขาอาจมีความคิดดี ๆ ที่อาจคาดไม่ถึง
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน
 2. แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
 3. แบบบันทึกข้อมูลที่อยู่/จดหมายเวียน

แบบสำรวจความคิดเห็น CMS