งานนักเรียน

งานมอบหมาย

การเข้าระบบ IPFire

 • การเข้าเครื่องแม่ข่าย IPFire เพื่อโหลดใบงาน/e-book
  • กด Start
  • ในช่อง Search programs and files พิมพ์ \\IPFire
  • กด Enter จะขึ้นหน้าจอ Folder ที่เปิดแชร์ไว้

ภาคเรียนที่ 1/2560

 • ม.5/2 การสร้างสื่อมัลติมีเดีย (ภาคเรียนที่ 1/2560)
  • นำเสนองานหน้าชั้น-ทั้งกลุ่ม
  • รูปเล่มรายงาน/สตอรี่บอร์ด
   • หน้าปก
   • คำนำ
   • สารบัญ
   • สคริป/บทภาพยนต์ (อย่างย่อไม่เกิน 1 หน้า)
   • สตอรี่บอร์ด
   • ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ
   • ทีมงาน (สมาชิกกลุ่ม)
   • อื่น ๆ/ปัญหาอุปสรรค
  • กลุ่มที่ไม่ได้นำเสนอส่งตัวแทนวิพากษ์ (แนะนำ/ติชม)

ภาคเรียนที่ 2/2559

 • ม.5/1, 5/3-4 รายวิชาการสร้างสื่อมัลติมีเดีย งานที่ส่งประกอบด้วย
  • Youtube – วีดีโอประวัติส่วนตัว 3-5 นาที
  • Youtube – วีดีโอวันคริสต์มาส/วันขึ้นปีใหม่/
  • Youtube – วีดีโองานกลุ่ม / ตั้งชื่อเรื่อง
   • นำเสนองานพร้อมส่งตัวแทนวิพากษ์
   • รูปเล่มรายงาน/สตอรี่บอร์ด
    • หน้าปก
    • คำนำ
    • สารบัญ
    • สคริป/บทภาพยนต์ (อย่างย่อไม่เกิน 1 หน้า)
    • สตอรี่บอร์ด
    • ภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ
    • ทีมงาน (สมาชิกกลุ่ม)
    • อื่น ๆ/ปัญหาอุปสรรค
 • ม.4/1 รายวิชาการสร้างเว็บไซท์ CMS
  • เว็บส่วนตัว
   • ให้เลือกธีมได้โดยอิสระ
   • ให้สร้างเมนู (สร้างหน้าแล้วเพิ่มเป็นเมนู)
    • หน้าประวัติส่วนตัว (ตั้งแต่เกิดจนปัจจุบัน)
    • ครอบครัวของฉัน (ใส่รูปบ้าน, ครอบครัว)
    • อาหารที่ชื่นชอบ (ใส่ภาพประกอบตามเหมาะสม)
    • กิจกรรมยามว่าง  (ใส่ภาพประกอบตามเหมาะสม)
    • เพลงและภาพยนต์ที่ชื่นชอบ (แทรกจาก Youtube ได้)
    • ความใฝ่ฝันของฉัน (ใส่ภาพประกอบตามเหมาะสม)
    • About (หน้าสำหรับแนะนำเว็บไซท์)
   • ให้เขียนบันทึกทุกสัปดาห์
   • ให้สร้างเว็บลิ้งค์เว็บที่ชื่นชอบ 3-5 เว็บ แล้วนำไปวางเป็น Widget ไว้ที่ด้านข้างของเว็บ
  • เว็บกลุ่ม 3 คน (สถานที่สำคัญในจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
   • Theme (ธีมแสดงหน้าเว็บ เลือกใช้ 1 ธีม)
    • Colinear, F2, Catch Responsive, DK Responsive
    • Melos, Response, Sliding Door, SG Windows
   • Plugins ที่ให้ติดตั้ง
    • Akismet ป้องกันสแปม/ความเห็นขยะไม่เป็นประโยชน์
    • Clockwp Widget นาฬิกา ตกแต่งเว็บ
    • Auto ThickBox Plus แสดงรูปภาพเป็นกล่อง Popup
    • Font Resize ปรับขนาดตัวอักษรบนหน้าจอ
    • JellyFish Counter Widget นับ/บันทึกจำนวนผู้เขัาใช้เว็บ
    • TinyMCE Advance เครื่องมือในการเขียนเรื่อง/หน้า
    • WP Photo Album Plus เครื่องมือแสดงภาพในเว็บ
    • WP Fast Cache ทำให้เว็บเร็วขึ้น
    • Wordfence ป้องกันเว็บถูกแฮค
   • Page/หน้าที่ให้สร้าง (แทรกรูปภาพได้ตามสมควร)
    • ประวัติความเป็นมา
    • ความสำคัญ/หน้าสนใจ (บริการ)
    • การเดินทาง (บอกวิธีการเดินทางแบบต่าง ๆ )
    • ทีมผู้จัดทำ (ใส่ภาพและประวัติอย่างย่อ)
    • การติดต่อ (Contact)
 • ม. 4/3-4 รายวิชาคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
  • งานสร้าง Group/Page บน Facebook (Ok)
  • งานตัดต่อวีดีโอบน Youtube (Ok)
  • งานกำหนดจุดบนแผนที่ Google Map โดยใช้ Wikimapia
   • ให้นักเรียนสมัครสมาชิกเว็บ
   • กำหนดจุดที่ตั้งหมู่บ้านตัวเอง
   • กำหนดจุดที่ตั้งหมู่บ้าน/สถานที่ที่นักเรียนรู้จัก 5-10 สถานที่
  • งานสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล Online (Google Form)
   • แบบสอบถามการอยู่หอพักเรียน โดยมีคำถาม 5-10 ข้อ
    • เพศ
    • อายุ
    • ชั้น
    • เรือนนอนที่
    • ระยะเวลาที่อยู่เรือนนอน
    • ความสัมพันธ์กับครูเรือนนอน
     • สนิทกันดี
     • คุ้นเคย
     • ไม่คุ้นเคย
    • เพื่อนสนิทในเรือนนอน (จำนวนคน)
    • ความสะดวกสบาย
     • ดีมาก
     • ดี
     • พอใช้
     • ปรับปรุง
    • สภาพแวดล้อม
     • น่าอยู่
     • พออยู่ได้
     • ไม่น่าอยู่
    • อาหาร
     • อร่อยมาก
     • อร่อยบางวัน
     • ส่วนใหญ่ไม่อร่อย
     • ไม่ดีเลย
    • สิ้นเทอมนี้นักเรียนคิดว่า
     • จะย้ายโรงเรียน
     • กำลังคิดหนัก
     • เรียนที่นี่แหละ
     • อื่น ๆ
    • ข้อเสนอแนะต่อโรงเรียน
   • แบบกรอกข้อมูลลงทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลตามจำเป็น
    • ชื่อ-นามสกุล
    • เลขประจำตัวประชาชน
    • บ้านเลขที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
    • สมาชิกในครอบครัว
    • รายได้ต่อปี
    • พืชผักที่ปลูก
    • พื้นที่/จำนวนปลูกกี่ไร่
   • แบบเก็บข้อมูลเพื่อนร่วมห้อง
    • ชื่อ-นามสกุล
    • วันเดือนปีเกิด
     • วันที่
     • เดือน
     • ปี
    • ที่อยู่ปัจจุบัน
     • บ้านเลขที่
     • หมู่บ้าน
     • หมู่ที่
     • ตำบล
     • อำเภอ
     • จังหวัด
     • รหัสไปรณีย์
    • เบอร์โทร
    • อีเมล์
    • Facebook
    • Line
  • รายงานกลุ่ม (3 คน)
   • 1. ระบบอินเทอร์เน็ต (ความเป็นมา, โพรโตคอล/IP Addres, Web Browser)
   • 2. การรับส่งอีเมล์
    • Pop Mail
    • Web Mail
     • การสมัครอีเมล์
     • การรับ-ส่งเมล์
     • การแนบไฟล์
     • ประโยชน์ของการใช้อีเมล์
   • 3. สารานุกรมออนไลน์
    • วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี
   • 4. การใช้เฟชบุ๊ค
    • สื่อสังคมออนไลน์
    • การสมัคร Facebook
    • การตั้งค่าบัญชี
    • การสร้างกิจกรรม
    • การสร้างกลุ่ม
    • การสร้างหน้า
   • 5. Bit Torrent
    • รูปแบบ Bit Torrents
    • การโหลดบิททอเรนท์
   • 6. Youtube / การสร้างวีดีโอบน Youtube
   • 7. Google Earth
    • Google Maps
    • Wikimapia.org
   • 8. Google App
    • Google Drive
    • Google Form
    • Google+
    • Google รูปภาพ
    • แปลภาษา
   • 9. การจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
   • รูปแบบรายงาน
    • สรุปย่อผลการสืบค้นจากเน็ต/หนังสือเรียน
    • ไม่เน้นเนื้อหาในหนังสือเรียน
    • พิมพ์ในคอมพิวเตอร์
    • ใส่ภาพประกอบตามสมควร (วาด หรือ พิมพ์)
    • เรื่องละ 3-5 หน้า
    • กระดาษ A4 ปก-สันแฟ้ม ครูเตรียมให้
Advertisements